Historie

Nedělní odpoledne v Žabinách vstupuje letos již do čtvrté sezóny.

2014

Nultý ročník této akce byl úspěšně realizován 21. září 2014. Místem konání bylo parkoviště na Makovského náměstí, pod obchodně-společenským komplexem. Součástí programu byla i celá řada doprovodných akcí, zaměřených především na děti. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na činnost Dětského domova Dagmar, jehož děti se také aktivně podílely na samotném programu. Musíme také připomenout zdařilé vystoupení Tomáše Procházky, žáka ZŠ pro zrakově postižené v Brně-Pisárkách.

2015

Předloňský ročník jsme rozšířili i o dopolední nabídku: jakousi formu jarmarku. Zde místní a regionální výrobci a prodejci mohli návštěvníkům akce nabídnout své výrobky a výpěstky. Prodejcům byly vytvořeny přijatelné podmínky pro nabídku jejich produktů (prostory v zastřešeném sousedství KD Rubín, bezplatný pronájem míst, zajištění úklidové služby …). Program jsme tentokrát obohatili o tvorbu graffiti brněnského sdružení Barvou proti šedi, s následnou dražbou výsledného díla. Draženy byly i rekvizity Železného Zekona.2016

Také loni byla akce obohacena prodejním Jarmarkem. Tuto součást jsme však pro malý zájem prodejců i veřejnosti zavrhli. Holt, chybami se člověk učí. Hodně námahy a výsledek sporadický! Z programu vzpomeňme skvělý moderátorský pár: Míša Rotterová + Železný Zekon. A z vystupujících nestárnoucí Kamil Emanuel Gott a skvělý revival skupiny Olympic: ROSOMÁK!

2017

Další ročník minifesťáčku, tentokrát v trochu pozměněném názvu Nedělní odpoledne … je za námi! Kromě kosmetické obměny názvu akce je však mnohem důležitější změna místa konání. Tím byly sady Národního odboje, u restaurace Šelepka.

Program akce byl opět pestrý a zajímavý, a zaujal všechny návštěvníky. Pro děti byla připravena řada soutěží a atrakcí. Jen namátkou: vystoupili známí umělci, které běžně vídáváme na brněnských ulicích. Opět jsme se setkali s nestárnoucím Železným Zekonem a populárními mažoretkami LiLi. Ukázky své činnosti předvedl Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Městská policie a brněnská ZOO přivezla několik zvířátek. Na závěr vystoupila známá recesistická kapela Ukulele Troublemakers.

Výtěžek z dobrovolného vstupného byl i letos věnován dětem z Dětského domova Dagmar a žákům Školy pro zdravotně znevýhodněné v Brně-Pisárkách!