Historie

Nedělní odpoledne v Žabinách vstupuje letos již do třetí sezóny.

2014

Nultý ročník této akce byl úspěšně realizován 21. září 2014. Místem konání bylo parkoviště na Makovského náměstí, pod obchodně-společenským komplexem. Součástí programu byla i celá řada doprovodných akcí, zaměřených především na děti. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován na činnost Dětského domova Dagmar, jehož děti se také aktivně podílely na samotném programu. Musíme také připomenout zdařilé vystoupení Tomáše Procházky, žáka ZŠ pro zrakově postižené v Brně-Pisárkách.

2015

Předloňský ročník jsme rozšířili i o dopolední nabídku: jakousi formu jarmarku. Zde místní a regionální výrobci a prodejci mohli návštěvníkům akce nabídnout své výrobky a výpěstky. Prodejcům byly vytvořeny přijatelné podmínky pro nabídku jejich produktů (prostory v zastřešeném sousedství KD Rubín, bezplatný pronájem míst, zajištění úklidové služby …). Program jsme tentokrát obohatili o tvorbu graffiti brněnského sdružení Barvou proti šedi, s následnou dražbou výsledného díla. Draženy byly i rekvizity Železného Zekona.2016

Také loni byla akce obohacena prodejním Jarmarkem. Tuto součást jsme však pro malý zájem prodejců i veřejnosti zavrhli. Holt, chybami se člověk učí. Hodně námahy a výsledek sporadický! Z programu vzpomeňme skvělý moderátorský pár: Míša Rotterová + Železný Zekon. A z vystupujících nestárnoucí Kamil Emanuel Gott a skvělý revival skupiny Olympic: ROSOMÁK!